kapat
Sport Betting
 • Table tennis | International | Setka Cup
 • 48
 • Date
 • Time
 • Match
 • 3w Result
 • Other
 • 09/04 Thu
 • 08:05
 • Trofimov, Nikita vs Yolkin, Anton
  • 1.30
  • 2.85
 • 09/04 Thu
 • 08:35
 • Popov, Anton vs Kanunnikov, Ilya
  • 2.70
  • 1.30
 • 09/04 Thu
 • 09:05
 • Matveev, Denis vs Yolkin, Anton
  • 1.90
  • 1.65
 • 09/04 Thu
 • 09:35
 • Trofimov, Nikita vs Popov, Anton
  • 1.30
  • 2.80
 • 09/04 Thu
 • 09:55
 • Likhitsky, Alexander vs Dukhovenko, Oleksandr
  • 1.45
  • 2.30
 • 09/04 Thu
 • 10:05
 • Matveev, Denis vs Kanunnikov, Ilya
  • 3.25
  • 1.22
 • 09/04 Thu
 • 10:25
 • Borodachev, Aleksander vs Rubtsov, Eduard
  • 1.85
  • 1.70
 • 09/04 Thu
 • 10:35
 • Popov, Anton vs Yolkin, Anton
  • 2.40
  • 1.40
 • 09/04 Thu
 • 10:55
 • Kutniy, Ilya vs Dukhovenko, Oleksandr
  • 2.10
  • 1.50
 • 09/04 Thu
 • 11:00
 • Nazarov, Anatoliy vs Mischenko, Vladislav
  • 1.65
  • 1.90
 • 09/04 Thu
 • 11:05
 • Trofimov, Nikita vs Kanunnikov, Ilya
  • 1.90
  • 1.65
 • 09/04 Thu
 • 11:25
 • Likhitsky, Alexander vs Borodachev, Aleksander
  • 1.50
  • 2.10
 • 09/04 Thu
 • 11:35
 • Matveev, Denis vs Popov, Anton
  • 1.75
  • 1.75
 • 09/04 Thu
 • 11:55
 • Kutniy, Ilya vs Rubtsov, Eduard
  • 2.20
  • 1.50
 • 09/04 Thu
 • 12:05
 • Kanunnikov, Ilya vs Yolkin, Anton
  • 1.45
  • 2.20
 • 09/04 Thu
 • 12:25
 • Borodachev, Aleksander vs Dukhovenko, Oleksandr
  • 2.25
  • 1.45
 • 09/04 Thu
 • 12:30
 • Nazarov, Anatoliy vs Efimenko, Ivan
  • 1.90
  • 1.65
 • 09/04 Thu
 • 12:35
 • Matveev, Denis vs Trofimov, Nikita
  • 1.85
  • 1.70
 • 09/04 Thu
 • 12:55
 • Likhitsky, Alexander vs Rubtsov, Eduard
  • 1.60
  • 1.95
 • 09/04 Thu
 • 13:25
 • Kutniy, Ilya vs Borodachev, Aleksander
  • 1.45
  • 2.30
 • 09/04 Thu
 • 13:55
 • Rubtsov, Eduard vs Dukhovenko, Oleksandr
  • 1.90
  • 1.65
 • 09/04 Thu
 • 14:25
 • Kutniy, Ilya vs Likhitsky, Alexander
  • 2.45
  • 1.40
 • 09/04 Thu
 • 14:30
 • Mischenko, Vladislav vs Efimenko, Ivan
  • 1.55
  • 2.10
 • 09/04 Thu
 • 15:35
 • Litvinov, Vladislav vs Derevinskiy, Dmitriy
  • 2.00
  • 1.60
 • 09/04 Thu
 • 16:05
 • Naida, Alexander vs Balakirev, Maxim
  • 1.75
  • 1.75
 • 09/04 Thu
 • 16:10
 • Mrykh, Maksym vs Kondratenko, Vasiliy
  • 1.60
  • 2.00
 • 09/04 Thu
 • 16:40
 • Kokunin, Yuriy vs Kondratenko, Vasiliy
  • 1.75
  • 1.75
 • 09/04 Thu
 • 17:00
 • Nadoporozhsky, Alexey vs Kapinus, Rodion
  • 1.40
  • 2.40
 • 09/04 Thu
 • 17:05
 • Litvinov, Vladislav vs Balakirev, Maxim
  • 2.10
  • 1.50
 • 09/04 Thu
 • 17:10
 • Mrykh, Maksym vs Kurtenko, Andrey
  • 2.00
  • 1.60
 • 09/04 Thu
 • 17:30
 • Ivanov, Viktor vs Teteruk, Michael
  • 1.75
  • 1.75
 • 09/04 Thu
 • 17:40
 • Kokunin, Yuriy vs Mrykh, Maksym
  • 2.15
  • 1.50
 • 09/04 Thu
 • 18:00
 • Nadoporozhsky, Alexey vs Teteruk, Michael
  • 1.60
  • 2.00
 • 09/04 Thu
 • 18:05
 • Naida, Alexander vs Sokolov, Sergey
  • 1.65
  • 1.90
 • 09/04 Thu
 • 18:10
 • Kondratenko, Vasiliy vs Kurtenko, Andrey
  • 2.15
  • 1.50
 • 09/04 Thu
 • 18:30
 • Ivanov, Viktor vs Kapinus, Rodion
  • 1.45
  • 2.30
 • 09/04 Thu
 • 19:00
 • Nadoporozhsky, Alexey vs Ivanov, Viktor
  • 1.75
  • 1.75
 • 09/04 Thu
 • 19:05
 • Sokolov, Sergey vs Balakirev, Maxim
  • 1.75
  • 1.75
 • 09/04 Thu
 • 19:30
 • Teteruk, Michael vs Kapinus, Rodion
  • 1.75
  • 1.75
 • 09/04 Thu
 • 19:35
 • Naida, Alexander vs Derevinskiy, Dmitriy
  • 2.80
  • 1.30
 • 09/04 Thu
 • 20:05
 • Litvinov, Vladislav vs Sokolov, Sergey
  • 2.95
  • 1.25
 • 09/04 Thu
 • 20:10
 • Kondratenko, Vasiliy vs Kokunin, Yuriy
  • 1.75
  • 1.75
 • 09/04 Thu
 • 20:30
 • Kapinus, Rodion vs Teteruk, Michael
  • 1.75
  • 1.75
 • 09/04 Thu
 • 20:40
 • Kurtenko, Andrey vs Kokunin, Yuriy
  • 1.75
  • 1.75
 • 09/04 Thu
 • 21:00
 • Kapinus, Rodion vs Ivanov, Viktor
  • 2.30
  • 1.45
 • 09/04 Thu
 • 21:05
 • Balakirev, Maxim vs Derevinskiy, Dmitriy
  • 1.50
  • 2.10
 • 09/04 Thu
 • 21:35
 • Litvinov, Vladislav vs Naida, Alexander
  • 2.30
  • 1.45
 • 09/04 Thu
 • 22:05
 • Sokolov, Sergey vs Derevinskiy, Dmitriy
  • 1.75
  • 1.75
Quick Betting
Bet Slip 10
You have to login!
Label